15 kvm utan bygglov

Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 kvadratmeter . bostadshus och någon attefallstillbyggnad får därmed inte uppföras utan bygglov. Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod, uppföra 25 kvadratmeter utan byggnadslov. Reglerna för attefallshus kräver. Det blir också tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad, till exempel på vinden, i ett.

With you: 15 kvm utan bygglov

FIRA JUL UTOMLANDS 2019 Sport outlet svågertorp
Goda restauranger stockholm 37
MÖRKBLÅ KEPS Souvlaki recept
15 KVM UTAN BYGGLOV

Attefallsreglerna går ut på att man utan bygglov kan kunna uppföra en komplementbyggnad på 25 m2, friggebod på 15 m2, bygga ut huvudbyggnaden med 15 m2, bygga två takkupor samt inreda en extralägenhet. Till skillnad från dagens friggebodar kan attefallshus användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. Reglerna som gäller för attefallshus hittar man här.

Vad är en tillbyggnad?

Skillnad mellan attefallshus och friggebod

Attefallshus , Bygga nytt hus , Juridik , Renovera. Ett komplementhus, liten tillbyggnad och takkupa blir bygglovsfritt. Om regeringens föreslagna ändringar i PBL röstas igenom i juni får du bygga ett komplementhus à 25 kvm, göra en tillbyggnad på 15 kvm eller bygga två takkupor - bygglovsfritt. Här kan du läsa in dig på alla detaljer.

25+15 kvm utan bygglov

När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan

25+15 kvm utan bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder 15 Kvm Utan Bygglov

Varför friggebod eller varför attefallshus? 15 Kvm Utan Bygglov

Uterum Bygglov
Uterum Bygglov